bulgarian english

Рунически камъни » Рунически думи 1.11.

Руническите камъни са точно 33 на брой. Всеки от тях има точно определени характеристики и изисквания. Те са предмети, които падат само от убити чудовища, не могат да бъдат купени от търговците и са рядкост, защото не им влияе свойството "Шанс да намерите магически предмет", влияещо при всеки друг дроп на айтъми.

Руните са под номер, както следва: El, Eld, Tir, Nef, Eth, Ith, Tal, Ral, Ort, Thul, Amn, Sol, Shael, Dol, Hel, Io, Lum, Ko, Fal, Lem, Pul, Um, Mal, Ist, Gul, Vex, Ohm, Lo, Sur, Ber, Jah, Cham, Zod

Рунически думи 1.11.
1.11 Rune Words Allowed Items Rune Order Completed Stats
Bone (Necromancer) 3 Socket Body Armor Sol + Um + Um 15% Chance To Cast level 10 Bone Armor When Struck
15% Chance To Cast level 10 Bone Spear On Striking
+2 To Necromancer Skill Levels
+100-150 To Mana (varies)
All Resistances +30
Damage Reduced By 7
Enlightenment (Sorceress) 3 Socket Body Armor Pul + Ral + Sol 5% Chance To Cast Level 15 Blaze When Struck
5% Chance To Cast level 15 Fire Ball On Striking
+2 To Sorceress Skill Levels
+1 To Warmth
+30% Enhanced Defense
Fire Resist +30%
Damage Reduced By 7
Myth (Barbarian) 3 Socket Body Armor Hel + Amn + Nef 3% Chance To Cast Level 1 Howl When Struck
10% Chance To Cast Level 1 Taunt On Striking
+2 To Barbarian Skill Levels
+30 Defense Vs. Missile
Replenish Life +10
Attacker Takes Damage of 14
Requirements -15%
Peace (Amazon) 3 Socket Body Armor Shael + Thul + Amn 4% Chance To Cast Level 5 Slow Missiles When Struck
2% Chance To Cast level 15 Valkyrie On Striking
+2 To Amazon Skill Levels
+20% Faster Hit Recovery
+2 To Critical Strike
Cold Resist +30%
Attacker Takes Damage of 14
Principle (Paladin) 3 Socket Body Armor Ral + Gul + Eld 100% Chance To Cast Level 5 Holy Bolt On Striking
+2 To Paladin Skill Levels
+50% Damage to Undead
+100-150 To Life (varies)
15% Slower Stamina Drain
+5% To Maximum Poison Resist
Fire Resist +30%
Rain (Druid) 3 Socket Body Armor Ort + Mal + Ith 5% Chance To Cast Level 15 Cyclone Armor When Struck
5% Chance To Cast Level 15 Twister On Striking
+2 To Druid Skills
+100-150 To Mana (varies)
Lightning Resist +30%
Magic Damage Reduced By 7
15% Damage Taken Goes to Mana
Treachery (Assassin) 3 Socket Body Armor Shael + Thul + Lem 5% Chance To Cast Level 15 Fade When Struck
25% Chance To Cast level 15 Venom On Striking
+2 To Assassin Skills
+45% Increased Attack Speed
+20% Faster Hit Recovery
Cold Resist +30%
50% Extra Gold From Monsters